Dienstverlening MUNDI Flex

MUNDI Flex hecht sterk aan het  ontzorgen" van zowel de opdrachtgever als onze medewerkers. Om dit te realiseren verzorgen wij een aantal diensten die inbegrepen zijn in de MUNDI Flex begeleiding.

Deze begeleiding wordt in eerste lijn verzorgd door onze gecertificeerde tolk/vertaler die ook in de avonduren bereikbaar is voor onze medewerkers.

Wij verzorgen de contacten voor onze medewerkers met overheidsinstanties, zowel Nederlands als Pools. U kunt hierbij denken aan;

  • SVB
  • Belastingdienst
  • UWV's
  • Gemeente

Huisvesting

MUNDI Flex streeft naar een situatie waarin onze medewerkers zich beschermd weten en zich zodoende optimaal kunnen concentreren op hun werkzaamheden. Onrust bij en rond grote concentratie's van Poolse arbeiders (zoals in het Westland en de grote steden) verstoort dit proces. MUNDI Flex kiest actief voor het tegengaan van deze negatieve uitwassen die ook het imago van onze medewerkers en beroepsgroep beschadigen. 

MUNDI Flex verzorgt de huisvesting van onze medewerkers. Wij kiezen voor kleinschalige huisvesting in reguliere woongebieden in dorpen en steden, dicht bij uitvalswegen en winkels. Hierdoor worden onze medewerkers positief gestimuleerd om te integreren en zich waarnodig aan te passen aan de Nederlandse zeden en gewoonte's.

Deze huisvestingsmethodiek in combinaties met reguliere controle's op de huisvestingslocaties zorgt ervoor dat evt. misstanden m.b.t. alcoholgebruik en illegale bewoning vroegtijdig worden gesignaleerd en zonodig maatregelen kunnen worden getroffen.

Vervoer

MUNDI Flex is verantwoordelijk voor de vervoermiddelen van de woonlokatie naar de opdrachtgever. Door de strategische ligging van onze huisvestingslocatie's is de reistijd beperkt. Het vervoer gebeurt normaliter per personenauto.

Incidenteel verstrekken wij ook fietsen aan onze medewerkers als de werklocatie op zeer korte afstand van de huisvesting gelegen is. Indien u als opdrachtgever incidenteel werkzaamheden heeft buiten de gebruikelijke omgeving kan de MUNDI Flex bedrijfsauto daarvoor worden ingezet. Bij structurele werkzaamheden buitenshuis gaan wij ervan uit dat er door de opdrachtgever centraal bedrijfsvervoer ter beschikking wordt gesteld.

Zorgverzekering

Elke medewerker van MUNDI Flex wordt bij aankomst aangemeld bij de collectieve ziektekostenverzekering van Holland Zorg, een gespecialiseerde ziektekostenverzekering van Salland Zorg te Deventer (www.hollandzorg.nl) , speciaal ingericht voor buitenlandse medewerkers.

Deze ziektekostenverzekeraar heeft een groot aantal documenten vertaald in het Pools, Duits, Engels. Ook binnen de back-office is er voldoende expertise beschikbaar om onze ( en uw) medewerkers snel antwoord te geven op hun zorg-gerelateerde vragen.

De verrekening van de persoonlijke bijdrage wordt door MUNDI Flex verzorgt met de uitbetaling. Zo voorkomen we achterstanden, wanbetaling en eventuele uitsluiting van zorg bij ziekte.

MUNDI Flex verzorgt de uitgifte van de zorgpas en communicatie rondom de ziektekostenverzekering, uiteraard in de landstaal van onze medewerkers.

Sofi-nummer

Volgens de Nederlandse arbeids- en loonwetgeving heeft elke medewerker in Nederland een sofinummer nodig. Buitenlandse medewerkers krijgen zo'n nummer na een afspraak en een persoonlijk bezoek bij de Belastingdienst. MUNDI Flex verzorgt voor nieuw aangekomenen deze afspraak en het vervoer naar het betreffende districtskantoor van de Belastingdienst.

In een aantal gevallen zullen wij dus u als opdrachtgever toestemming vragen om dit uit te voeren. In combinatie met uw mogelijkheden en die van de Belastingdienst wordt dit normaliter binnen 1 week na aankomst in Nederland in gang gezet.

Additionele diensten

Ook als opdrachtgever kunt u gebruik maken van onze vertaaldiensten. Denk aan bijv werkinstructies, BHV procedures. MUNDI Flex verzorgt de vertaling van de relevante documenten die nodig zijn om de werkzaamheden veilig en adequaat te laten verlopen.

Voor additinele vertalingen en/of werkinstructies kunnen wij u ook van dienst zijn tegen een concurrerend tarief. Uiteraard gebeuren deze vertalingen ook gecertificeerd zodat u bij al uw audits verzekerd bent van een adequate bedrijfsdocument.